Home Top post තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදින්චි කරමු

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදින්චි කරමු

by admin
0 comment

ඉතින් යාලුවනේ,ටික කාලයක් Tweet.lk එකෙන් ඈත් වෙන්න වුනා.ඒක නිසා ලිපියක් දාන්න බැරිවෙලා ගියා.ඒක නිසා ඔයාලගෙන් සමාව ඉල්ලනවා.:).මම අද කතා කරන්නෙ ඔයාලට හුගක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන.මොක ද මේ මාතෘකාව ගැන හුගක් අය කතා කරනවා අඩුයි.

අද කතා කරන්නෙ  *Online Business එකකට Business Registration එකක් නිවැරැදිව ගන්නෙ කොහොම ද කියලා.Business Registration ගැන කතා කරද්දී කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුලුවන්.

1)තනි පුද්ගල ලියාපදින්චිය (Sole Property Registration)
2)ආයතන  ලියාපදින්චිය (Private Limited Registration)

මේ ලිපියේ කතා කරන්නෙ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ලියාපදින්චිය පිළිබදව.

පසුගිය දිනවල මට අවශ්‍යතාවයක් ආවා මගේ අලුත් Project එකකට Business Registration එකක් ලබා ගන්න.නමුත් මම ඒ කිසි දෙයක් ගැන කිසිදු දැනුමක් තිබුනේ නැහැ.ඒක නිසාම මම 1119 රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය හරහා පැහැදිලිව Business Registration Certificate එක ගන්න අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු ටික ගැන නිවැරැදිව දැනගත්තා.ඉතින් ඒ ලද අත්දැකීම මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න හිතුවා.

ඔයා මුලින්ම  මේ ලිය කියවිලි ටික සූදානම් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා.

සැ.යු- පහත සදහන් දත්ත විවිධ ප්‍රදේශවලට  වෙනස්වනු ඇත.ඊට හේතුව නම් ශ්‍රී ලන්කාව තුල තවම Online Business Registration සම්බන්ධව සම්මත වූ නිති පද්ධතියක් නැතී වීමයි(2019 අප්‍රේල් 18).ඇතැම් විට ඔබගේ වියාපාරයේ ස්භාවය කිසිදු නිළධාරියකුට නොතෙරෙනු ඇත.එසේ නම් ඔබ එය ඉතාමත් පැහැදිළිව තේරුම් කර දෙන්න.

         *****

අවශ්‍ය ලිපි ගොනු

  1. වෙළද බලපත්‍රයක්
  2. වියාපාරික ස්ථානයේ ඔප්පුවේ පිටපතක්
  3. ජාතික හැදුනුම්පතේ කොපියක්
  4. ග්‍රාම සේවා සහතිකයක්
  5. පොලිස් වාර්තාවක්

ලිය කියවිලි ලබා ගන්න

ඔයාට මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට යන්න.එහි ව්‍යාපාරයක් ලියාපදින්චී කිරීමට අදාළ නිළධාරිතුමාව හමුවන්න.ව්‍යාපාරයක් ලියාපදින්චිය පිළිබදව සියලු විස්තර එතුමා ඔබට පවසනු ඇති.එතුමා ඔබට පිරවීමට අවශ්‍ය  ෆොර්ම්  කිහිපයක් දෙනු ඇති.නමුත් ඒවා එතැනැදීම පිරවීම අවශ්‍ය නොවේ.එම නිසා එම ලියකියවිලි රැගෙන ඔබ නැවත පැමිනෙන්න

වෙළද බලපත්‍රය

ඔයාට සිද්ධ වෙනවා දෙවනුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි ලගම ප්‍රාදේශීය සභාවට යන්න.ඔයා එතනට යන්නෙ වෙළද බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සදහා.එතන ඉන්න ව්‍යාපාරයක් සදහා අදාළ නිළදාරී තුමාට ඔබ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට යන බවත් ඒ සදහා මූලිකව වෙළද බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට පැමිනි බව පවසන්න.ඔවුන් ඔබේ ව්‍යාපාරයක් ස්භාවය ගැන  ඇසුවහොත් ඔවුනට තේරුම්ගත හැකි වන පරිදි පැහැදිළි කරන්න.ඉන් පසුව ඔවුන් ඔබට ලබා දෙන ෆොරෝමය නිවැරැදිව පුරවන්න.ඉන් පසු ඔබ එය සභාපතිතුමා ලවා අනුමත කරගත යුතුයි.ඉන් පසුව ෆොරෝමය අදාළ නිළදාරී තුමාට භාර දෙන්න.ඔබට එවෙලෙහිම වෙළද බලපත්‍රයක් ලබා ගත හැක.ඒ සදහා ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් අනුව රු 1000-2500 අතර මුදළක් ගෙවීමට සිදු වෙනු ඇත.ඉන් පසුව ප්‍රාදේශී සභාවෙන් ලබා දෙන  අදාල වෙළද බළපත්‍රයෙහි සහ ෆොරෝමයේ පොටෝ කොපි දෙකක් ලබා ගන්න.

ග්‍රාමසේවක නිළධාරීතුමාගේ සහතිකය

ව්‍යාපාරයක් සදහා ග්‍රාම සේවක නිළධාරී තුමාගේ අනුමැතිය අත්‍යවශ්‍ය වේ.එම නිසා කාර්‍යාල දිනක එතුමිය හමු වන්න.ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් ගැන සදහන් කරන්න.මතක ඇතුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයේ වියාපාර ලියාපද්න්චී  කිරීමේ නිළධාරී තුමා ලබා දුන්  සියලු ලියකියවිලි රැගෙන යන්න.එම ලියකියවිලි ග්‍රාමසේවක නිළදාරීතුමාට භාර දෙන්න.ඇතැම් විට එතුමිය විසින් වියාපාරය පිළිබදව ඔබෙන් අසා පුරවනු ඇතී,නැතිනම් ඔබට පිරවීමට ඉඩ ලබා දෙනු ඇතී.

ඉන් පසුව ව්‍යාපාරයක් ස්ථානය නීරීක්ශනය කිරීමට ඔබගේ වියාපාරික ස්ථානයට ග්‍රාමසේවක නිළධාරිතුමිය පැමිනෙනු ඇති.එම පැමිනීමෙන් අනතුරුව එතුමිය ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් නිර්දේශ කරනු හෝ නොකරනු ඇතී.

ව්‍යාපාරයක් ස්ථානයේ ඔප්පුව,

ඇතැම් ව්ට ව්‍යාපාරයක් ස්තානයේ අයිතිකරු ඔබ නම් ඔබගේ නිරවුල් ඔප්පුවේ කොපියක් අවශ්‍ය වේ.ව්‍යාපාරයක් අයිතිකරු ඔබ වුවත් අදාළ ස්ථානයේ අයිතිකරු ඔබ නොවේ නම් අදාළ ඉඩමේ අයිතිකරුගේ අනුමැතිය සහිත දිවුරුම් පෙත්සමක් සමග ඔප්පුවේ කොපියක් ද ලබා දීම ද අත්‍යවශ්‍ය වේ.

උදා.ඔබගේ ව්‍යාපාරයක ස්ථානය නිවස යැයි සිතන්න.එසේ නම් බොහෝ විට ඉඩමේ ඔප්පුවේ අයිතිකරු ඔබ නොවිය හැක.ඉඩමේ ඔප්පුවේ අයිතිය ඇත්තේ ඔබගේ මවට නම් ඇය විසින් ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් කිරීම සදහා අවසර දී දිවුරුම් පෙත්සමක් සමග ඉඩමේ ඔප්පුවේ කොපියක් ද භාර දිය යුතුය.දිවුරුම් පෙත්සමක් ලබා දීම සදහා ඉඩමේ අයිති කරූ සමාවිනිසරු වරයෙකුගේ හෝ ග්‍රාමසේවා නිළධාරීතුමාගේ ඉදිරියේ දිවුරුම් දිය යුතුය.

ලියකියවිලී අමුණන්න

මුලින්ම ඔබ ලග ඇති ග්‍රාමසේවක නිළධාරීතුමාගේ නිර්දේශ කල සහතිකය ගන්න.ඉන් පසුව දිවුරුම් පෙත්සම සහ ඔප්පු වේ කොපියත් ගන්න.ජාතික හැදුනුම්පතේ කොපියටත් පිළිවෙලට තියාගන්න.ප්‍රාදේශී සභාවෙන් ලබා ගත්තා වූ වෙළද බලපත්‍රය ද තබන්න.පොලිස් වාර්තාවක් අවශ්‍ය නම් එය අදාළ නිළදාරියාගෙන් අසා විමසන්න.එයත් අවශම නම් පොලිස් වාර්ථාව ද ලබා ඉහත කී ලිය කියවිලි වලට අමුනන්න.දැන් පිලිවෙලට ෆයිල් කවරෙක දමා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වියාපාර ලියාපදින්චී කිරීමේ නිළදාරී තුමාට භාර දෙන්න.

ඉන් පසු එම නිළධාරී තුමා ප්‍රාදේශී සභාවේ සිටිනා වියාපාර නිරීක්ශණ නිළධාරී තුමා වෙත ඔබගේ ලිපි ගොනු භාර දෙනු ඇත .එතුමා දින 14 ක් ඇතුළත ඔබගේ නිවසට පැමින වියාපාරය නිරීක්ශණය කර අනුමැතිය ලබා දෙනු හෝ නොදෙනු ඇති.

එතුමා අනුමැතිය ලබා දුනහොත් එතුමා විසින් ලිය කියවිලි රැගෙන නැවතත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වියාපාර ලියාපදින්චී කිරීමේ නිළධාරී තුමාට භාර දෙන්න.ඉන් පසුව දින කිහිපයක් ඇතුළත හෝ එදිනම ප්‍රාදේශිය ලේකම් තුමාගේ අනුමැතිය සහිතව ඔබට ඔබගේ ව්‍යාපාරයක් අදාළ ලියාපදින්චී සහතියකය ලබා දෙනු ඇති.

******

හො හෝ යාලුවනේ.ලිපිය වැදගත් නම් ශෙයාර් කරන්න.කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.මම ගියා.

ඔබට ජය !!!!

Leave a Comment

Related Posts

තාක්ෂණයෙන් හා විද්‍යාවෙන් පරිපුන් හෙට දිනක්

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More